Vzdělávání

 

Vzdělávání je jedním z předpokladů konkurenceschopnosti.

Pořádáme školení, odborné semináře a kurzy související s podnikatelskou problematikou.

Vzdělávací akce připravujeme také na základě individuálních požadavků firem.

Podílíme se na organizaci, udělujeme záštitu akcím, které pořádají naše partnerské organizace.

Chystaná školení
Registrovat se
Zdravotní pojištění 2018 – změny se spoustou zajímavostí a příkladů z praxe

30. 01. 2018

V průběhu semináře bude provedena podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2017 a k 1. 1. 2018 včetně příkladů  

Zdravotní pojištění 2018 – změny se spoustou zajímavostí a příkladů z praxe

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.

Registrovat se
Daňové novely 2018

06. 02. 2018

Lektor na semináři probere novely zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a dalších zákonů důležitých pro práci účetních, které budou účinné pro rok 2018. V rámci semináře účastníkům připomene některé pasáže novel z roku 2017, které jsou důležité pro závěrku roku 2017. Probere rovněž metodiku finanční správy vydanou v průběhu roku 2017 a také některé významné daňové judikáty. V průběhu semináře bude prostor k diskusi na jakékoliv účetní a daňové téma.

Daňové novely 2018

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.

Registrovat se
Celní problematika a Intrastat prakticky a aktuálně

14. 03. 2018

Diskusní seminář je určen zejména pro ty, kdo se zabývají dovozem a vývozem zboží přes hranice České republiky a Evropské unie a mají určité zkušenosti s celními povinnostmi a vykazováním údajů pro Intrastat.

Celní problematika a Intrastat prakticky a aktuálně

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.

Registrovat se
GDPR a jeho aplikace v praxi

05. 04. 2018

GDPR neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů je za dveřmi, a proto by měly být všechny firmy již alespoň rámcově seznámeny s tím, co nového přináší a v jakém rozsahu se té či oné firmy GDPR dotkne. Pojďme si detailněji přiblížit právní úpravu v GDPR, co by firmy z pohledu GDPR měly řešit a jak a také pomocí praktických příkladů si ukázat, jak některé věci v praxi aplikovat. Cílem tohoto semináře je poskytnout posluchačům komplexní právní přehled o problematice nařízení GDPR doplněný rovněž  o praktické příklady a ukázky, včetně aktuálních doporučení. 

GDPR a jeho aplikace v praxi

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.

Archiv školení a seminářů