Vybrané kapitoly pro účetní

29. 05. 2019

Vybrané kapitoly pro účetní

Obsah semináře:

Kdy: ve středu 29. května 2019 od 9.00 - 13.00 hod.
Kde: místo konání bude upřesněno

Lektor: Ing. Václav Dvořák

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1200,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 1500,- vč. DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály.

 

 

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 29052019.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo vám bude zaslán emailem.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: info@hkpe.cz nejpozději do 24.5.2019

Registrovat se

Vybrané kapitoly pro účetní

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.