Soutěž T-PROFI – Talenty pro firmy v Aquapalace Praha

19. 04. 2018

19. dubna se soutěžní tým, tvořený žáky ZŠ Komenského a studenty SPŠ a SOU Pe, zúčastnil 3. celorepublikového kola soutěže "Talenty pro firmy". Soutěžící měli za úkol behěm dvou a půl hodiny smontovat zařízení podle obrazového vzoru ze stavebnice Merkur. Druhou část zahrnoval výpočet teoretických, matematicko-fyzikálních příkladů. Poslední část představovala vytvoření jednoduchého programu v rámci blokového editoru a jeho aplikace pomoci mikro:bitu, který ovladá zařizení po jeho smontování.

Jedním z hlavních cílů soutěže bylo přilákat děti k technickému vzdělávání, aktivně podpořit polytechnickou výuku, posílit kvalitu odborné přípravy a propagovat příklady dobré praxe – spolupráci zaměstnavatelů se středními a základními školami.