Vybrané kapitoly pro účetní

31. 05. 2018

Jarní seminář přinese výběr několika různorodých kapitol. V první části lektor probere důležité kapitoly  z daňového řádu, které by měla dobrá účetní znát. Bude se jednat např. o vztahy mezi poplatníkem a správcem daně, vzájemná práva a povinnosti. Další část přinese rekapitulaci informací v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Dále se lektor dotkne problematiky dotací a osvobozených příjmů. Poslední část bude věnována výpočtu cestovních náhrad, zejména na řešených příkladech.

Lektor: Ing. Václav Dvořák – daňový poradce a certifikovaný účetní

Termín: Čtvrtek 31. 05. 2018, 9:00 – 13:00
Místo: Učebna INFO na Obchodní akademii, Jirsíkova 244, Pelhřimov

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1200,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 1500,- vč. DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 31052018.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo vám bude zaslán emailem.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: info@hkpe.cz nejpozději do 28.05.2018.

 

Registrovat se

Vybrané kapitoly pro účetní

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.