Celní problematika a Intrastat prakticky a aktuálně

14. 03. 2018

Diskusní seminář je určen zejména pro ty, kdo se zabývají dovozem a vývozem zboží přes hranice České republiky a Evropské unie a mají určité zkušenosti s celními povinnostmi a vykazováním údajů pro Intrastat.

Během semináře budou shrnuty aktuální informace o pravidlech a postupech při dovozu a vývozu zboží, možnostech zjednodušení celních formalit, tarifních a netarifních opatřeních a Intrastatu.

Účastníkům bude poskytnut dostatek prostoru pro odpovědi na otázky.

 

Lektorka: Ing. Ivona Klabouchová - konzultant pro oblast celní problematiky a mezinárodního obchodu, čtyři roky řídila odbor celní politiky a celního tarifu Generálního ředitelství cel.

Termín a místo: Středa 14. 03. 2018, 9:00 – 14:00, v učebně INFO na Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 244

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1.700,- vč. DPH za osobu

Cena ostatní: 2.000,- vč. DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály

 

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 14032018.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: info@hkpe.cz nejpozději do 09.03.2018

Registrovat se

Celní problematika a Intrastat prakticky a aktuálně

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.