Dotazník potenciálním účastníkům připravovaného projektu Vzdělávání v cestovním ruchu

30. 06. 2017

V rámci nově připravovaného projektu Vzdělávání v cestovním ruchu, který bude v rámci výzvy Operačníhoprogramu zaměstnanost v následujících letech realizovat Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, bychom Vás chtěli požádat o spolupráci na tomto dotazníku. Vyplněním tohoto dotazníku nám jako budoucí potenciální účastníci tohoto vzdělávacího projektu pomůžete nastavit základní parametry (vzdělávací témata) pro úspěšnou realizaci tohoto projektu.

Připravovaný projekt Vzdělávání v cestovním ruchu je financován z prostředků Evropské Unie a ze Státního rozpočtu ČR. Pro všechny účastníky projektu je tak účast na vzdělávacích kurzech zdarma (resp. kurzy jsou účastníkům hrazeny prostřednictvím veřejné podpory malého rozsahu, tzv. "de minimis").

Projektu se však nemohou účastnit zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

dotazník