eu

Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II

 

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011101

 

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Aktivitami projektu jsou otevřené i uzavřené kurzy zaměřené na celé portfolio podporované oblasti, to znamená kurzy IT, manažerských dovedností, jazykové vzdělávání, ekonomické a právní kurzy i kurzy technického a odborného vzdělávání.