eu
Vzděláváním k rozvoji Pelhřimovska


Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011083


Podporujeme zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem Okresní hospodářské komory Pelhřimov.
 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. 

Plakát