Služby

Našim posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání.

Okresní hospodářská komora Pelhřimov zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. OHK Pelhřimov podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. OHK Pelhřimov byla založena v roce 1996 a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR. OHK Pelhřimov je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl A, vložka 3562.

Přijďte si k nám potvrdit 

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

 

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např. obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

 

Bližší informace

 

Podnikáte a potřebujete poradit nejen v souvislosti s COVID-19? Máte jiné dotazy, připomínky či podněty týkající se vašeho podnikání a nevíte, na koho se obrátit?

Obraťte se na pracovníky OHK Pelhřimov. 

 

Veškeré informace ohledně COVID a kompenzací naleznete na COVID PORTÁL.

 

Hospodářská komora České republiky připravila pro podnikatele publikace, informační brožury a další propagační materiály.

Přehled vydaných publikací ke stažení zdarma. 

Aktuální publikace

eu
Vzděláváním k rozvoji Pelhřimovska


Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011083


Podporujeme zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem Okresní hospodářské komory Pelhřimov.
 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. 

Plakát

 

eu

Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II

 

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011101

 

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Aktivitami projektu jsou otevřené i uzavřené kurzy zaměřené na celé portfolio podporované oblasti, to znamená kurzy IT, manažerských dovedností, jazykové vzdělávání, ekonomické a právní kurzy i kurzy technického a odborného vzdělávání.

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině 2021

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“ /O03017.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

 

PODPORIL_KV_CMYK_zakladni

Činnost asistenčních center:

 • komunikace s firmami zabývajících se problematikou "Průmysl 4.0", "e-commerce" a sdílení příkladů dobré praxe 
 • zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů digitalizace a "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmu
 • školení a workshopy pro firmy z regionu
 • zajišťování dotačního poradenství
 • propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Bližší informace

Šetřete svůj čas 

Ověřování listin a podpisů, vydávání ověřených výpisů z rejstříků - Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS), provedení autorizované konverze dokumentů bez dlouhého čekání a front!

 

Podklady zašlete na info@hkpe.cz a připravené výpisy si pouze vyzvedněte.

 

Bližší informace

CzechPOINT leták-page-001

 

Přijďte si k nám potvrdit

Karnet ATA je mezinárodní celní doklad, který slouží jako celní deklarace vyhotovovaná k zajištění totožnosti zboží a obsahuje mezinárodní záruky na krytí dovozních cel a daní. Umožňuje snadný vývoz zboží mimo země EU.

 

Tento doklad lze použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná k výkonu povolání nebo pro prezentační nabídku na různých výstavách a veletrzích.

 

Bližší informace

 

Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasahuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

 

Nové materiály k připomínkám

Registrace k připomínkování

OHK Pelhřimov nabízí v rámci dotačního poradenství, zejména kvůli náročnosti procesů vedoucích k získání dotace, tyto služby:

 • konzultujeme a posuzujeme projektové záměry
 • vyhledáváme vhodné dotační programy pro daný záměr

Vyhledejte snadno dotaci

Newsletter květen 2020 

Newsletter červen 2020

Newsletter září 2020

Newsletter březen 2021

Newsletter květen 2021

 

Otevíráme dveře českým podnikatelům do zahraničí

Pomáháme českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňujeme jim účast na prestižních tuzemských i zahraničních podnikatelských akcích.

 

Poskytujeme poradenství exportérům

Bližší informace naleznete v brožuře Jak se prosadit ve světě - průvodce pro úspěšné exportéry, která může sloužit jako příručka nejen pro začínající, ale i stávající exportéry nebo se obracejte na:

 

Jana Vránová

Krajský exportní specialista

+420 723 733 376

vranova@hkpe.cz

 

Více informací

 

Mapa globálních příležitostí

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií. 

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa globálních oborových příležitostí 2016 / 2017

Moderní sdílená kancelář v Pelhřimově v prostorách

Okresní hospodářské komory Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176

Každý pátek od 8:00 – 15:00


Začínáte podnikat a nemáte vhodné prostory? Podnikáte z domu a už Vás to doma nebaví nebo potřebujete chvilku klidu pro svou práci?

Připravili jsme pro Vás sdílenou kancelář přímo v centru Pelhřimova, kde k práci budete mít vše, co potřebujete.

Zapůjčení dataprojektoru, kopírování, skenování, tisk dokumentů, laminace za poplatek.

Přijďte vyzkoušet zatím ZDARMA!

Coworking v Pelhřimově