Služby

Našim posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání.

Okresní hospodářská komora Pelhřimov zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. OHK Pelhřimov podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. OHK Pelhřimov byla založena v roce 1996 a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR. OHK Pelhřimov je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl A, vložka 3562.

Přijďte si k nám potvrdit 

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem. Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU.

 

                               

   Co s sebou?         Šablona pro tisk            Návod                       COO 

 

                              

   Podací lístek               Vzor                  Vzor plné moci               Ceník

 

 

Konzulární legalizace na cizích zastupitelských úřadech v Praze zajišťuje Hospodářská komora České republiky, která zprostředkovává také superlegalizaci dokumentů na oddělení legalizace veřejných listin konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí.

 
 
 
 

Přijďte si k nám potvrdit

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 79 zemích světa.

 

UPOZORNĚNÍ

Žádost o vystavení karnetu ATA se předkládá ve 2 vyhotoveních !!!
Žádost o vystavení karnetu ATA se tiskne z formuláře žádosti (PDF) umístěného ke stažení níže a vyplňuje se hůlkovým písmem. Jiné nebo pozměněné formuláře žádosti nebudou akceptovány.

 

 

       
  Co s sebou            Žádost                Postup            ATA KARNET

       

 Šablona      Plná moc-celní řízení  Plná moc-komora   Ceník

                    
    Náležitosti o karnet ATA /Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Ukrajina/

eu

Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II /Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011101/

V období let 2020 až 30.6.2023 jsme v rámci tohoto projektu podpořili zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí 297 zaměstnanců z 27 členských firem Okresní hospodářské komory Pelhřimov. 160 osob prošlo školením ve více jak 40 hodin tzv bagatelní podporou. 

 

Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. 
 

eu
Vzděláváním k rozvoji Pelhřimovska /Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011083/

V období let 2020 až 30.6.2023 jsme v rámci tohoto projektu podpořili zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí 326 zaměstnanců z 24 členských firem Okresní hospodářské komory Pelhřimov. 191 osob prošlo školením ve více jak 40 hodin tzv bagatelní podporou. V soouvislosti s těmito aktivitami bylo vyčerpáno 5 025 058,- Kč.
 

Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. 

Plakát

 

Šetřete svůj čas 

Ověřování listin a podpisů, vydávání ověřených výpisů z rejstříků - Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS), provedení autorizované konverze dokumentů bez dlouhého čekání a front!

 

Podklady zašlete na info@hkpe.cz a připravené výpisy si pouze vyzvedněte.

 

Bližší informace

CzechPOINT leták-page-001

 

Projekt „Digitální centra 2023“ /ID O03173.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

PODPORIL_KV_CMYK_zakladni

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

 • Podporování informovanosti o problematice "Průmysl 4.0", e-commerce a obecně digitalizaci v našem regionu
 • Asistence a podpora podnikatelských subjeků při digitalizaci jejich procesů jako klíčového faktoru zvyšování konkurenceschopnosti
 • Sdílení příkladů dobré praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti
 • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení témat z oblasti "Průmyslu 4.0" a e-commerce v Kraji Vysočina
 • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Činnost asistenčních center:

 • komunikace s firmami zabývajících se problematikou "Průmysl 4.0", "e-commerce" a sdílení příkladů dobré praxe 
 • zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů digitalizace a "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmu
 • využívání "Cyber Physical Factory" na VŠPJ pro akce a workhopy
 • spolupráce s institucemi v regionu (např. agentura CzechInvest) na organizaci akcí zaměřených na digitalizaci
 • další průběžné vzdělávání členů asistenčních center v dané problematice
 • prohlubování zájmů o problematiku digitalizace u studentů středních (především průmyslových) škol a gymnázií v Kraji Vysočina
 • školení a workshopy pro firmy z regionu
 • propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

 

Hospodářská komora České republiky připravila pro podnikatele publikace, informační brožury a další propagační materiály.

Přehled vydaných publikací ke stažení zdarma. 

Aktuální publikace

OHK Pelhřimov nabízí v rámci dotačního poradenství, zejména kvůli náročnosti procesů vedoucích k získání dotace, tyto služby:

 • konzultujeme a posuzujeme projektové záměry
 • vyhledáváme vhodné dotační programy pro daný záměr

Dotace pro firmy 2023 aktuální k 4.10.2023

 

 

 

 

 

 

Moderní sdílená kancelář v Pelhřimově v prostorách

Okresní hospodářské komory Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176

Každý pátek od 8:00 – 15:00


Začínáte podnikat a nemáte vhodné prostory? Podnikáte z domu a už Vás to doma nebaví nebo potřebujete chvilku klidu pro svou práci?

Připravili jsme pro Vás sdílenou kancelář přímo v centru Pelhřimova, kde k práci budete mít vše, co potřebujete.

Zapůjčení dataprojektoru, kopírování, skenování, tisk dokumentů, laminace za poplatek.

Přijďte vyzkoušet zatím ZDARMA!

Svou přítomnost nám hlaste minimálně den předem.

Coworking v Pelhřimově

Otevíráme dveře českým podnikatelům do zahraničí

Pomáháme českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňujeme jim účast na prestižních tuzemských i zahraničních podnikatelských akcích.

 

Poskytujeme poradenství exportérům

Bližší informace naleznete v brožuře Jak se prosadit ve světě - průvodce pro úspěšné exportéry, která může sloužit jako příručka nejen pro začínající, ale i stávající exportéry nebo se obracejte na:

 

Jana Vránová

Krajský exportní specialista

+420 723 733 376

vranova@hkpe.cz

 

Více informací

 

Mapa globálních příležitostí

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií. 

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa globálních oborových příležitostí 2016 / 2017

Soutěž T - Profi 2020

Soutěž T - Profi 2022

Soutěž T - Profi 2023

Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasahuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

 

Nové materiály k připomínkám

Registrace k připomínkování