Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině 2020

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ /ID O02915.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

PODPORIL_KV_CMYK_zakladni

Činnost asistenčních center:

Bližší informace