Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině

Činnost asistenčních center:

Bližší informace