Přijďte si k nám potvrdit

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 79 zemích světa.

 

UPOZORNĚNÍ

Žádost o vystavení karnetu ATA se předkládá ve 2 vyhotoveních !!!
Žádost o vystavení karnetu ATA se tiskne z formuláře žádosti (PDF) umístěného ke stažení níže a vyplňuje se hůlkovým písmem. Jiné nebo pozměněné formuláře žádosti nebudou akceptovány.

 

 

       
  Co s sebou            Žádost                Postup            ATA KARNET

       

 Šablona      Plná moc-celní řízení  Plná moc-komora   Ceník

                    
    Náležitosti o karnet ATA /Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Ukrajina/