Přijďte si k nám potvrdit 

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

 

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např. obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

 

Bližší informace