Veletrh firem a pracovních příležitostí vol. II

V úterý 6. 11. 2018 se v prostorách Střední průmyslové školy a středního odborné učiliště Pelhřimov uskutečnil druhý ročník Veletrhu firem a pracovních příležitostí, který si tak jako minulý rok klad za cíl zvýšit povědomí o lokálních zaměstnavatelích, prezentovat jejich práci, výrobky, služby a pracovní příležitosti pro studenty i širokou veřejnost z Pelhřimovska.

Veletrh uspořádal Okresní hospodářská komora Pelhřimov v rámci projektu Na správné místo. Cílem tohoto projektu je zvýšit zaměstnanost nezaměstnaných osob, zvýšit pro ekonomicky neaktivní osoby orientaci v požadavcích trhu práce a také zvýšit motivaci a rozmanité kompetence k uplatnění se na trhu práce. Úterní veletrh se také snažil zvýšit orientaci mladých lidí v reálných požadavcích na trhu práce, zprostředkovat jim přímý kontakt se zaměstnavateli a nabídnout tak možnost k nastartování své profesní dráhy.

Na pelhřimovském veletrhu firem a pracovních příležitostí se zájemcům představilo dvacet dva firem. Jedná se o významné zaměstnavatele z našeho okresu. Nově jsme na této akci přivítali Policii České republiky – KŘP kraje Vysočina, která okořenila veletrh ukázkou odborné přípravy psovodů se služebními psy.

Pro návštěvníky, kromě prezentace zmíněných firem, byly připraveny i zajímavé workshopy jako např. „Mapování kompetencí“ nebo „Sebekoučování pracovních cílů“. Novinkou byl také workshop „Monitoring výrobních strojů“, který navazuje na projekt „Osvěta průmyslu 4.0 na Vysočině".

O skvělou zábavu se postaral mistr světa v „dronování“, který předváděl, co všechno takový dron dovede, a i návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak náročné je, takového drona ovládat.

Nově jsme na náš Veletrh firem a pracovních příležitostí přizvali profesionály z BB Productions s. r. o, kteří Vás zpětně provedou celým Veletrhem, díky skvělému videu, které pro nás vytvořili.

 

„Na správné místo“ je název nového projektu, který od 1. února 2017 realizuje Okresní hospodářská komora Pelhřimov.

Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost nezaměstnaných osob, zvýšit pro ekonomicky neaktivní osoby orientaci v požadavcích trhu práce a také zvýšit motivaci a rozmanité kompetence k uplatnění se na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání mladší 25 let a jedná se tedy o projekt zaměřený na mladé lidi a absolventy různých škol a profesí. Tomu odpovídají i klíčové aktivity projektu, kterých je celkem šest a budou realizovány v průběhu dvou let. Jedná se o motivační aktivity s názvem Firemní dny, workshopy s personalisty, kurzy finanční gramotnosti, rozvoj IT kompetencí, exkurze ve firmách i zřízení kontaktního místa s názvem Job Point pro mladé. Zde se mladým uchazečům o zaměstnání dostane individuálního motivačního poradenství,  či se budou moci zúčastnit skupinových workshopů na různá témata.