Na správné místo

03. 02. 2017

„Na správné místo“ je název nového projektu, který od 1. února 2017 realizuje Okresní hospodářská komora Pelhřimov. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost nezaměstnaných osob, zvýšit pro ekonomicky neaktivní osoby orientaci v požadavcích trhu práce a také zvýšit motivaci a rozmanité kompetence k uplatnění se na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání mladší 25 let a jedná se tedy o projekt zaměřený na mladé lidi a absolventy různých škol a profesí. Tomu odpovídají i klíčové aktivity projektu, kterých je celkem šest a budou realizovány v průběhu dvou let. Jedná se o motivační aktivity s názvem Firemní dny, workshopy s personalisty, kurzy finanční gramotnosti, rozvoj IT kompetencí, exkurze ve firmách i zřízení kontaktního místa s názvem Job Point pro mladé. Zde se mladým uchazečům o zaměstnání dostane individuálního motivačního poradenství,  či se budou moci zúčastnit skupinových workshopů na různá témata.

Nabízené služby: (klíčové aktivity)

Firemní dny
Budou realizovány motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a aktivity ke zvýšení osobní motivace cílové skupiny k vyhledání zaměstnání. Firemní dny formou soustředění zaměstnavatelů na jedno místo a organizace setkání s cílovou skupinou.
Workshopy s personalisty
Aktivita zaměřená na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a ke zvýšení motivace účastníka k vyhledání zaměstnání a k zařazení do dalších aktivit projektu. Cílová skupina získá přehled o odborných asociálních požadavcích zaměstnavatelů (např. umět jednat s lidmi, nést odpovědnost, komunikace, loajalita, sebereflexe, flexibilita, respektování autorit atd.). Předpokládá se zapojení především žáků z posledních ročníků škol, ale v menší míře i zájemců a neaktivních osob.
Finanční gramotnost
Realizace za účelem rozvoje základních kompetencí cílové skupiny a snazšího uplatnění na trhu práce. Současně se zvýší motivace účastníka k vyhledání zaměstnání a pomůže zamezit demotivaci k uplatnění na trhu práce v důsledku upadnutí do "dluhové pasti" (nejrozšířenější důvod ekonomické neaktivity).
Rozvoj IT kompetencí
Realizace za účelem rozvoje základních kompetencí cílové skupiny a snazšího uplatnění na trhu práce. V době přicházející digitalizace (4. průmyslová revoluce) získá účastník kompetence, které mu umožní lepší uplatnění na trhu práce.
Job Point pro mladé
Zaměřeno na poradenskou a informační činnost a motivující účastníka k vyhledání zaměstnání, aktivní pomoc při umístění účastníka projektu na trhu práce a jeho zapracování.
Poradce poskytuje veškeré individuální služby pro cílovou skupinu a organizuje skupinové workshopy. Dále se zabývá vyhledáním vhodného pracovního uplatnění na trhu práce pro cílovou skupinu a domlouvá se zaměstnavateli konkrétní podmínky pro proces zapracování mladého zájemce o práci.
Exkurze ve firmách
Aktivita zaměřená na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a ke zvýšení motivace účastníka k vyhledání zaměstnání a k zařazení do dalších aktivit projektu.
Realizace exkurzí v místě u zaměstnavatele (možnost prohlédnout hlavní provozy, konkrétní pracovní prostředí a zázemí). Získání povědomí o firmách z daného oboru a regionu.

Na správné místo_leták

Na správné místo představení

Projekt je podpořen Operačním programem Zaměstnanost z evropských dotačních fondů.