Daň z příjmů právnických osob za rok 2018, Daň z příjmů fyzických osob za rok 2018

24. 01. 2019

Program dvoj-semináře: 9:00 – 16:30

1. DPPO (9:00 - 12:30)

Předmětem tohoto semináře budou témata jako:
Poplatníci DPPO, předmět daně, základ daně, položky snižující základ daně a daňová ztráta, účetní a daňové odpisy, problematika dlouhodobého majetku, výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů – vybraná problematika § 24 a 25 (zaměstnanecké benefity, kniha jízd nebo výdajový paušál, obvyklé ceny, bezúročné půjčky a další), úpravy základu daně – zvýšení, snížení dle § 23, daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob – nejčastější chyby (výsledek hospodaření z účetnictví, opravné položky, rezervy, odčitatelné položky, slev, daňová ztráta, dodatečné daňové přiznání), účetní závěrka 2018 – změny v rozvaze.


2. DPFO (13:00-16:30)

Předmětem tohoto semináře budou témata jako:
Kdo a kdy musí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018, platné typy formulářů a obsah jednotlivých řádků, zdanitelné příjmy fyzických osob podle jednotlivých oddílů daňového přiznání dle § 6 až 10, solidární zvýšení daně, uplatňování nezdanitelných částek, částky upravující základ daně, slevy na dani, rozdělení na spolupracující osoby, rozdělení na účastníky společnosti bez právní osobnosti, přenos údajů z daňové evidence do daňového přiznání, přenos údajů z účetnictví do daňového přiznání, využití paušálních výdajů podle legislativy 2016 nebo 2017, daňově uznatelné výdaje, stručné informace o změnách – porovnání 2018 -2019, novinky pro rok 2019 dle aktuální legislativy.

Lektor: Květoslava Novotná

Termín a místo: Čtvrtek 24. 01. 2018, 9:00 – 16:30

Zájemci o seminář mají možnost účastnit se zvlášť dopolední částí (DPPO) – 9:00 – 12:30 nebo odpolední části (DPFO) – 13:00 – 16:30. Doporučujeme však celodenní účast.


Místo konání akce: Sídlo Okresní hospodářské komory Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176
Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1700 ,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 2100 ,- vč. DPH za osobu 

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály
 

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 24012019.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo vám bude zaslán emailem.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

 

Registrovat se

Daň z příjmů právnických osob za rok 2018, Daň z příjmů fyzických osob za rok 2018

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.