Právní elektronický systém – PES

08. 01. 2019

Vážení členové,

Dovolte abychom se na Vás obrátili s informací ohledně nejnovějšího vývoje ve věci spouštění systému PES (právní elektronický systém).

Tento program provede podnikatele a živnostníky džunglí zákonů a dalších předpisů a pohlídá za ně plnění administrativních a daňových povinností.

PES si klade za cíl zpřístupnit všechny povinnosti podnikatelů vyplývajících pro ně za zákonů a dalších právních předpisů na jednom místě.

Do zkušebního provozu se budeme mít možnost zapojit prostřednictvím Okresní hospodářské komory Pelhřimov, která Vám vydá přístupový kód. Zkušební provoz slouží ke sběru postřehů a podnětů od Vás jako koncových uživatelů. Rutinní provoz pak bude spuštěn od 1. 3. 2019 s tím, že od tohoto data již provoz zpoplatněn.

Jako členové OHK Pelhřimov máte na zpoplatněný provoz nárok na slevu ve výši 25%.

Po zakoupení balíčku pro užívání systému PES budete mít přístup povolen po dobu 1 roku.

Pro více informací čtěte níže:

 

Právní elektronický systém – PES

Právní elektronický systém je unikátní a ojedinělá služba, která má jediný cíl – firmám všech velikostí a oborů v podnikání skutečně pomoci. Lavina nových zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení, která se na podnikatele a živnostníky každý den řítí, je už natolik nepřehledná, že je odrazuje nejen od samotného podnikání, ale nevyznají se v ní kolikrát ani sami úředníci.

Právní elektronický systém si klade za cíl zpřístupnit všechny povinnosti podnikatelů vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních předpisů, přehledně a na jednom místě. Současně umožní firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu pro konkrétní obor podnikání.

Zjednodušeně řečeno, Právní elektronický systém bude za konkrétního podnikatele nebo živnostníka hlídat jeho povinnosti – kdy má co zaplatit, kde a jak se má přihlásit, jaký formulář kam poslat atd., a to s ohledem na jeho obor podnikání tak, aby mu stát nemohl uštědřit pokutu za nesplnění nějaké povinnosti.

Informace, které budou mít možnost podnikatelé v Právním elektronickém systému najít, budou mít zatím kvůli absenci příslušné legislativní úpravy informativní charakter. Bez zákona zatím totiž nelze dát přehledu větší závaznost, kterou by podnikatelé přivítali.

Právní elektronický systém by se měl stát pro podnikatele rádcem. Neudělá za podnikatele podání nebo splnění nějaké povinnosti, ale pohlídá za něj lhůty a poradí, jaký formulář použít pro podání, nebo splnění povinnosti plynoucí mu ze zákona.

 

Jak vznikla myšlenka systému PES?

Přehledné podnikatelské prostředí je pro Hospodářskou komoru ČR dlouhodobou prioritou číslo jedna. Proto by chtěla v lednu 2019 spustit Právní elektronický systém, přestože povinnost pro navrhovatele zákonů přikládat ke každému legislativnímu návrhu přehled povinností pro podnikatele zatím nebyla v zákoně ukotvena tak, jak o to HK ČR s podporou všech tehdejších parlamentních stran v roce 2017 usilovala. O změnu zákona se začne HK ČR znovu aktivně snažit.

Duchovním otcem Právního elektronického systému je Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie a tvůrce řady úspěšných projektů elektronizace státní správy, mimo jiné také systému Czech POINT a datových schránek, které patří dlouhodobě mezi jedny z mála bezchybně fungujících a jejichž služby denně využívají podnikatelé i tisíce občanů.

 

Výjimečnost Právního elektronického systému

Ten, kdo v naší zemi nejvíce doplácí na přebujelou byrokracii, je podnikatel. Je jedno, zda je to malý živnostník, firma nebo velká korporace.

Všichni do jednoho ztrácejí čas, energii a hlavně platí za to, aby za ně někdo ověřoval a hlídal jejich povinnosti vůči státu a státním institucím. Hospodářská komora ČR, která sdružuje a zastupuje v České republice největší množství podnikatelů a živnostníků, se proto rozhodla najít způsob, jak jim ulehčit. A proto vznikl Právní elektronický systém (zkráceně také PES).

HK ČR na sebe vzala toto břímě a věnovala nespočet hodin mravenčí práce nejen pročítáním zákonů a dalších právních předpisů, ale i studiu dostupných výkladů zákona, rozhodovací praxe orgánů veřejné moci a judikatury soudů. Výsledkem tohoto snažení se pak stal ucelený systém PES, spolu s desítkami zpracovaných a schematicky uložených zákonů, včetně povinností z nich vyplývajících, které se na podnikatele vztahují. Vše s jediným cílem, aby podnikatelé mohli byrokracii pustit z hlavy a naplno se věnovat své vlastní tvůrčí činnosti, své práci – podnikání.

Právní elektronický systém nepochybně přispěje k úspoře nákladů na straně podnikatelů, kteří dnes musí vynakládat nemalé prostředky na zpracování právních analýz a právního poradenství při zastupování před správními orgány a soudy ve sporech o výklad jednotlivých právních předpisů.

 

Klíčové vlastnosti, výhody systému PES

Přehled všech povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu s uvedením případných sankcí za jejich nesplnění dle jednotlivých „balíčků“.

Významné snížení administrativní zátěže díky tomu, že podnikatelé budou mít přehled o všech povinnostech vyplývajících z právního řádu na jednom místě.

Zaručená garance aktuálnosti všech platných povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu díky průběžné aktualizaci systému.

 

Balíčky PES

Od ledna 2019 budou v nabídce dva balíčky prvních devatenácti zákonů týkajících se podnikání. Balíček „Podnikatel – základ“a balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“. Jsou určeny nejen těm, kteří podnikat začínají, ale i těm, kteří podnikají již delší dobu a nejsou si jisti, zda plní všechny zákonem předepsané povinnosti, anebo se jejich podnikání rozrůstá o další obory podnikání či zaměstnance.

Naším cílem je celkem devět balíčků, což znamená desítky zákonů a stovky až tisíce povinností, které bude nutné detailně zmapovat a opět schematicky zpracovat do Právního elektronického systému.

Podnikatel – základ

Balíček „Podnikatel – základ“ obsahuje 729 povinností ze 13 základních zákonů, které se týkají asi každého podnikatele, živnostníka nebo firmy. Pomůže zjistit, co je nutné kam poslat, co kam dodat, co kde zaplatit a na co nezapomenout.

Pro člověka odpovědného za celý svůj byznys, jeho fungování, strategii a postavení na trhu je balíček „Podnikatel – základ“ neocenitelným pomocníkem.

Na jednom místě má vše, co potřebuje. Kompletní stav svého podnikání jako na dlani. Přehledně, stručně a jasně. Každodenní záležitosti si s balíčkem „Podnikatel – základ“ bude schopen s přehledem a jistotou řídit sám.

 

Balíček obsahuje povinnosti z těchto zákonů v aktuálním znění:

Podnikatel – zaměstnavatel

Balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“ nabízí dalších šest podrobně zanalyzovaných zákonů a jsou v něm shromážděné všechny povinnosti, které z nich pro podnikatele a firmy vyplývají. Je jich neuvěřitelných 917.

Balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“ je ideálním nástrojem pro každého zaměstnavatele. Pomáhá hlídat všechny povinnosti z oblasti pracovního práva a dbát o správné fungování vztahů na pracovišti. Díky balíčku „Podnikatel – zaměstnavatel“ je plnění povinností na úseku zaměstnanosti mnohem jednodušší. BOZP i ostatní pracovněprávní povinnosti jsou na jednom místě, což snižuje pravděpodobnost opomenutí nějaké povinnosti z této oblasti. Vše potřebné je „pod palcem“ a na jednom místě. Vykazování a evidence bude výrazně jednodušší.

Balíček obsahuje povinnosti z těchto zákonů: