Daňové novely 2019 - dvojseminář

06. 02. 2019

Lektor na semináři probere novely zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a dalších zákonů důležitých pro práci účetních, které budou účinné pro rok 2019. V rámci semináře účastníkům připomene některé pasáže novel z roku 2018, které jsou důležité pro závěrku roku 2018. Probere rovněž metodiku finanční správy vydanou v průběhu roku 2018 a také některé významné daňové judikáty. V průběhu semináře bude prostor k diskusi na jakékoliv účetní a daňové téma.

 

Lektor: Ing. Václav Dvořák – daňový poradce a certifikovaný účetní

Termín a místo: Středa 06. 02. 2018, 9:00 – 16:00
Sídlo Okresní hospodářské komory Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176, 393 01 Pelhřimov

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1.700,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 2.100,- vč. DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály. 

 

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 06022019.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo vám bude zaslán emailem.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

 

 

 

Registrovat se

Daňové novely 2019 - dvojseminář

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.