Celní novinky v roce 2019

08. 01. 2019

„Celní novinky v roce 2019“

Seminář je určen pro zástupce firem obchodujících přes hranice Evropské unie, kteří chtějí získat aktuální přehled o vývoji celní legislativy, obchodně-politických opatření a mezinárodních dohod týkajících se obchodu se zbožím. Účastníci semináře obdrží základní informace o změnách očekávaných v roce 2019, poté bude dán prostor k diskusi o praktických problémech z každodenní praxe dovozu a vývozu zboží. Seminář je zaměřen zejména na tyto oblasti:

•           Implementace celního kodexu Unie a jeho praktické dopady

•           Aktuální novely celních předpisů a obchodně-politických opatření

•           Novinky v oblasti preferenčních dohod a Všeobecného systému preferencí

•           Brexit

•           Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

 

Lektor: Ivona Klabouchová – specialista zejména na problematiku celního tarifu, preferenčního obchodu a původu zboží, lektorka v systému vzdělávání celní správy i v kurzech pro obchodní veřejnost.
 

Termín a místo: Úterý 08. 01. 2019, 9:00 – 13:00
Zasedací místnost OHK Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1200,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 1500,- vč. DPH za osobu

 

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály.

 

 

 

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 08012018.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence nebo vám bude zaslán emailem.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: info@hkpe.cz nejpozději do 1. 1. 2019

 

Registrovat se

Celní novinky v roce 2019

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.