Vláda vyslyšela výzvu HK ČR. Režim Ukrajina zrychlí

05. 02. 2018

Hospodářská komora (a další podnikatelské organizace) zaznamenala při jejím dlouhodobé snaze zpružnit, zrychlit a zefektivnit rekrutování pracovních sil z Ukrajiny.

Vláda včera vyslyšela výzvu Hospodářské komory iniciovanou jejím prezidentem Vladimírem Dlouhým i viceprezidentkou Irenou Bartoňovou Pálkovou a schválila navýšení kvót pro Režim Ukrajina, který Hospodářská komora zabezpečuje. Díky tomu dojde v horizontu několika měsíců ke zdvojnásobení kapacity ročně přijímaných žádostí o zaměstnaneckou kartu z 10 na 20 tisíc. Na straně českých úřadů i Generálního konzulátu ve Lvově dojde díky personálnímu posílení k urychlení procesu vyřizování zaměstnaneckých karet.

Zároveň Vás informujeme, že Hospodářská komora už vyřídila 1900 žádostí firem o 11 tisíc kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny. Vyjednáváme také zapojení pracovní síly ze Srbska. Jsme si vědomi, že nábor sil ze zahraničí není dlouhodobým řešením strukturálních problémů trhu práce, ale krátkodobě firmám pomůže negativní dopady akutního nedostatku pracovních sil, který paralyzuje výrobu, zmírnit.

Více informací o zařazení do Režimu Ukrajina naleznete na webu Hospodářské komory