Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2018

20. 03. 2018

Povinnosti zaměstnavatelů

- účast na nemocenském pojištění v příkladech (malý rozsah, DPP, sčítání a přesouvání příjmů), nové posouzení účasti na pojištění při navazujících vztazích stejného druhu

- vyplňování a předkládání tiskopisů, e-Podání

Dávky nemocenského pojištění

- podmínky nároku na dávky, nové redukční hranice, výpočet a nová výše nemocenského, otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné

- stanovení rozhodného období uplatňování dávek nemocenského pojištění, nový postup při stanovení pravděpodobného příjmu

- aktuality k datu konání semináře 

  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

- vyměřovací základy, splatnost pojistného,

- postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu, nová výše maximálního vyměřovacího základu

Lektorka: Jiřina Fráňová – ředitelka oboru nemocenského pojištění, Městská správa sociálního zabezpečení Brno

Termín: Úterý 20. 03. 2018, 9:00 – 13:00
Místo: V učebně INFO na Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 244

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1400,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 1600,- vč. DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 20032018.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

 Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: info@hkpe.cz nejpozději do 16.3.2018

 

 

Registrovat se

Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2018

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.