GDPR a jeho aplikace v praxi

05. 04. 2018

GDPR neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů je za dveřmi, a proto by měly být všechny firmy již alespoň rámcově seznámeny s tím, co nového přináší a v jakém rozsahu se té či oné firmy GDPR dotkne. Pojďme si detailněji přiblížit právní úpravu v GDPR, co by firmy z pohledu GDPR měly řešit a jak a také pomocí praktických příkladů si ukázat, jak některé věci v praxi aplikovat. Cílem tohoto semináře je poskytnout posluchačům komplexní právní přehled o problematice nařízení GDPR doplněný rovněž  o praktické příklady a ukázky, včetně aktuálních doporučení. 

Obsah semináře:

1. Seznámení se s novou právní úpravou GDPR (např. vztah k české právní úpravě a její aktuální stav; základní zásady GDPR; terminologie – osobní údaj, subjekt údajů, správce, zpracovatel atd.; právní základy zpracování; práva a povinnosti dle GDPR – právo na informace, právo na přenositelnost, právo na výmaz, povinnost oznamovat porušení zabezpečení atd.; pověřenec pro ochranu osobních údajů; sankce za porušení povinností apod.) doplněné o praktické příklady, včetně dopadu GDPR na firmy a jejich fungování (např. zaměstnanci, klienti, marketing, dokumentace apod.).

2. Praktická část (např. jak implementovat GDPR ve firmě a přehled fází takové implementace; obsah smlouvy o zpracování; záznamy o zpracování atd.; aktuální informace a doporučení k GDPR; diskuze).

Lektor: JUDr. Ondřej Kmoch - advokát a společník advokátní kanceláře Kmoch Legal, advokátní kancelář, s.r.o. V advokacii se pohybuje již více než 13 let. Specializuje se zejména na právo informačních technologií (smlouvy v IT/ICT, kybernetická bezpečnost, ochrana dat, IoT apod.), včetně práva duševního vlastnictví se zaměřením primárně na IT/ICT, internetové právo (e-commerce, marketingové aktivity na internetu apod.), smluvní právo, korporátní právo a právo nemovitostí.  Rovněž příležitostně publikuje články a také přednáší na konferencích v oblastech své specializace. V rámci předchozího působení vedl právní tým, který přinesl advokátní kanceláři v rámci soutěže Právnická firma roku opakovaně ocenění doporučované kanceláře v kategorii právo IT, a to za roky 2013, 2014, 2015 a 2016. Právní služby poskytuje v češtině a angličtině.

Termín: Čtvrtek 05. 04. 2018, 9:00 – 13:00

Místo: Velký zasedací sál Městského úřadu v Pelhřimově, Pražská 2460

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1200,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 1500,- vč. DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 05042018.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: info@hkpe.cz nejpozději do 29. 3. 2018

 

Registrovat se

GDPR a jeho aplikace v praxi

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.