Daně 2017 v příkladech

01. 11. 2017

Lektor procvičí obtížnější daňové a účetní situace na názorných příkladech. Důraz bude kladen na daň z příjmů, DPH a účetnictví, vždy s odůvodněním a odkazem na příslušné pasáže zákonů. Bude prostor na dotazy a řešení problémů účastníků semináře. Budou připomenuty nejasné hranice účinnosti novel platných od 1.7.2017 (co od 2017 a co od 2018).  

Lektor věnuje část semináře novému nařízení EU zvanému GDPR.

Lektor: Ing. Václav Dvořák

Termín a místo: Středa 1. 11. 2017, 9:00 – 13:00
Místo bude upřesněno dle počtu zájemců

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1200,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 1500,- vč. DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 01112017.

Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

 

 

Registrovat se

Daně 2017 v příkladech

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.