Ochrana osobních údajů. GDPR se blíží, buďte připraveni

19. 10. 2017

Není mnoho osob, které by v současné době alespoň jednou nezaslechli téma GDPR. Bude se dít na poli ochrany osobních údajů něco převratného a máme se tedy oprávněně bát. Nebo příchod nařízení GDPR máme brát spíše jako příležitost se trochu blíže v rámci firmy zaměřit i na to, jak zpracováváme osobní údaje třetích osob. Cílem tohoto semináře je poskytnout posluchačům komplexní právní přehled o problematice nařízení GDPR, pravidlech v něm obsažených a to včetně praktických příkladů. 

Obsah semináře:

  1. Úvod k GDPR (stav právní úpravy ochrany osobních údajů v ČR, základní informace o GDPR např. co je vůbec GDPR, proč bylo přijato, odkdy platí GDPR, na co se vztahuje, na koho se vztahuje, vysvětlení základních pojmů atd.);

 

  1. Přehled důležitých institutů dle GDPR, včetně změn (např. základní zásady GDPR, právní základ zpracování, rozšířená definice osobních údajů, práva subjektů údajů a jejich rozšíření dle GDPR, ověřování věku, pověřenec pro ochranu osobních údajů, předběžné konzultace, povinnost oznamovat porušení zabezpečení, dohled nad porušením pravidel GDPR, vyšší sankce apod.)

 

  1. Praktická část (např. jak začít s přípravou na GDPR, aktuální informace/doporučení, diskuze);

Lektor: JUDr. Ondřej Kmoch - Po celou dobu své dosavadní praxe působí v advokacii, kde po získání zkušeností ve velkých a středně velkých advokátních kancelářích v Praze poskytuje v současné době klientům právní služby v rámci své advokátní kanceláře. V advokacii se pohybuje již více než 12 let. Specializuje se zejména na právo informačních technologií (smlouvy v IT/ICT, kybernetická bezpečnost, ochrana dat, IoT apod.), včetně práva duševního vlastnictví se zaměřením primárně na IT/ICT, internetové právo (e-commerce, marketingové aktivity na internetu apod.), smluvní právo, korporátní právo a právo nemovitostí.  Rovněž příležitostně publikuje články a také přednáší na konferencích v oblastech své specializace. V rámci předchozího působení vedl právní tým, který přinesl advokátní kanceláři v rámci soutěže Právnická firma roku opakovaně ocenění doporučované kanceláře v kategorii právo IT, a to za roky 2013, 2014, 2015 a 2016. Právní služby poskytuje svým klientům v češtině a angličtině.

Termín a místo:  Čtvrtek 19. 10. 2017, 9:00 – 13:00
Místo bude upřesněno dle počtu zájemců

Cena pro členy OHK Pelhřimov: 1200,- vč. DPH za osobu
Cena ostatní: 1500,- vč. DPH za osobu

V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály

 

V případě úhrady bankovním převodem částku převeďte na účet vedený u WSPK, č. ú.:  6300002929/7940, variabilní symbol: 19102017.

 Potvrzení o provedené platbě předložte před zahájením semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit, je povinen odhlásit se alespoň 2 pracovní dny předem. Pokud tak nebude učiněno, nárokuje si OHK Pelhřimov účastnický poplatek v plné výši.

Registrovat se

Ochrana osobních údajů. GDPR se blíží, buďte připraveni

Vyplňte název firmy, váš email, telefon a počet a jména osob.